Tarvitsetko opasta lakiviidakkoon? Jukka Ahomäki tarjoaa mutkatonta lakipalvelua yrityksille ja yksityisille.

Lakimiehen palkkioperusteet

Lakimiehen palkkio määräytyy toimeksiannon vaatiman työmäärän ja asian laadun mukaan. Laskutuksessa voidaan huomioida tehtävän vaikeusaste sekä kysymyksessä olevan etuuden arvo ja merkitys korottavana tai alentavana seikkana.

Säännöllisen työajan ulkopuolella, vieraalla kielellä, erityisen vaikeissa olosuhteissa tai asiamiehestä riippumattomasta syystä erityisen kiireellisenä suoritettavasta tehtävästä peritään korotettu palkkio.

Toimeksiannon suorittamisen laskutusperusteena on pääasiallisesti tehtävän suorittamisen vaatima aika. Palkkiossa otetaan huomioon asiamiehen saavuttama kokemus ja taito sekä tietyn oikeudenalan erityisosaaminen.

Mikäli työn vaatima aika on selvästi ennakoitavissa, voidaan palkkio sopia kiinteähintaisena.

Matkoihin käytetty aika veloitetaan erikseen, mikäli muusta ei ole sovittu. Auton käyttämisestä aiheutuneet kulut ja päiväraha veloitetaan verohallituksen päätösten mukaisina. Palkkion lisäksi veloitetaan aina erikseen kaikki asiasta aiheutuneet suoranaiset kulut, kuten viranomaismaksut.

Aikaperusteisessa veloituksissa käytetään seuraavia laskutusperusteita:

  • yksityishenkilöt 180–220 €/h + alv 24 % = 223,20–272,80 €
  • yritykset ja yhteisöt 220–260 €/h + alv 24 %= 248–322,40 €

Toimeksiannon alkaessa sovitaan erikseen toimeksiantajan maksettavasta ennakkomaksusta, laskutusvälistä, mahdollisesti toimeksiannon hoitamisen enimmäis- tai kiinteästä hinnasta.

Hintaesimerkkejä

Hinnat sisältävät alvin 24 %.

Testamentti alk. 223,20 €
Hinta sisältää yksinkertaisen testamentin laadinnan ja allekirjoitustilaisuuden.

Avioehtosopimus alk. 210,80 €
Hinta sisältää yksinkertaisen avioehtosopimuksen laadinnan ja allekirjoitustilaisuuden. Ei sisällä rekisteröintiä.

Kauppakirja alk. 248 €
Hinta sisältää yksinkertaisen kauppakirjan laadinnan ja allekirjoitustilaisuuden.

Perunkirjoitus alk. 744 €
Hinta sisältää alkuneuvottelun, perunkirjan laatimisen ja perunkirjoituksen pitämisen.

Osakassopimus alk. 1 240 €
Hinta sisältää alkuneuvottelun ja tavanomaisen osakassopimuksen laadinnan.

Liiketoimintakauppakirja alk. 2 480 €
Hinta sisältää alkuneuvottelun ja yksinkertaisen kauppakirjan laadinnan.

Sopimuksen laatiminen alk. 930 €
Hinta sisältää alkuneuvottelun ja yksinkertaisen sopimuksen laadinnan.